Protez

Eksik ve çekilmiş dişlerin yarattığı çiğneme güçlüğü ve görünüm bozukluklarını, protez dediğimiz yapay dişlerle gidermeyi amaçlayan bilim dalıdır.

Eksik ve çekilmiş dişlerin yarattığı çiğneme güçlüğü ve görünüm bozukluklarını, protez dediğimiz yapay dişlerle gidermeyi amaçlayan bilim dalıdır. Hastanın kullanırken hiç çıkartmadığı ve kendi dişleri ile aynı bakımı uyguladığı dişlerden destek alınan sabit protezler ve yemeklerden sonra çıkarıp temizlemek zorunda olduğu daha çok diş eti dokusundan destek alan hareketli protezler olarak iki uygulama vardır. Son yıllarda dışardan fark edilmeyen hassas bağlantıların üretilmesi ile kısmi diş eksikliklerinde her iki türün beraber kullanıldığı hastaların çıt-çıtlı diye tabir ettiği hassas bağlantılı, kombine protez uygulamaları da bulunmaktadır.

Sabit kron köprü protezi

 

Eksik olan dişlerin boşluğun iki yanındaki dişlerin ufaltılıp kaplanarak tamamlanması işlemidir. Bu bağlamda bir diş eksikliği için üç üyeli bir köprü yapmak gerekir.
Bazı durumlarda dişteki çürük dolgu ile tamamlanamayacak kadar büyükse tek bir diş kaplanarak restore edilebilir. Buna da kron (kaplama) adı verilir. Bu protezler kesik dişlere yapıştırılarak sabitlenir ve kendi dişinize uygulamanız gereken bakımdan farklı bir bakım gerektirmez. Kesim işlemi anestezi altında yapılır. Protez 2-3 gün aralıklarla 3 seansta bitirilir. Bu tür protezlerde biodent,porselen,empress2,inceram,galvano, zirkonium gibi hastanın isteğine,bütçesine veya vakanın durumuna göre değişik materyaller ve altyapılar kullanılabilir.

Hareketli Total Parsiyel Protezler

 

Hastaların tam ya da yarım damak diye tabir ettikleri protez türleridir. Tam protezler dişsiz ağızda negatif hava basıncı (vakum) yardımı ile ağızda sabit kalırken parsiyel protezler ağızda var olan dişlerden destek alarak kancalar (kroşe) vasıtası ile sabitlenir fakat kroşeler ağızda göründüğü için estetik olarak hastalar kancalı protezleri pek tercih etmemektedirl. Bu protezlerin her yemekten sonra çıkarılıp temizlenmesi gerekir.
Çekilmesi gereken diş yoksa anestezi gerektirmeyen 1-2 gün aralıklı 6-8 seansta bitirilir. Hareketli protezlerde zamanla damakta oluşabilecek çekilmeler dolayısıyla 3-5 sene içerisinde bir astarlama yapılarak protezin zamanla azalan adaptasyonu arttırılabilir.

Hassas Bağlantılı Kombine Protezler
Her iki tip protezin birlikte kullanılıp; hareketli protezlerin, kron-köprülere anker, topuz, sürgü gibi hassas tutucular vasıtası ile baglandığı protez tipleridir.en büyük avantajı ağızda kroşe (kanca ) görünmemesidir.Hazırlanmaları çok özenli ve titiz bir çalışmayı gerektirdiğinden, bazıları anestezi altında olmak üzre 8-10 seanslık bir süreçte hazırlanır.
Klasik protezlere oranla daha pahalı olmalarına karşılık, hastaların en çok şikayet ettikleri kancaların görülmesi problemini ortadan kaldırması en önemli avantajıdır. Son yıllarda hassas tutuculardaki çeşitlilik ve performans artışı implant uygulanamayan ama estetikten de ödün verilmek istenmeyen vakalarda çok sık tercih edilmektedir.

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez.